Selma van Duinen


Let op! Speciaal voor relaties, ouders en mensen die momenteel onder druk staan biedt de praktijk sessies via beeldbellen. Er komen meer aanvragen binnen en vragen van klanten wat te doen met de aanwezigheid van bijv. kinderen tijdens de sessies overdag. Om de mogelijkheid te bieden voor rust, een effectief gesprek en even ruimte voor jou/jullie om door deze fase heen te komen zullen de maandag en dinsdagavond tijdelijk beschikbaar zijn. Aanmelden kan via het contactformulier, vergeet niet te vermelden dat het om een avondsessie gaat.Pay attention! Especially for relationships, parents and people who are currently under pressure, the practice offers sessions via video call. More requests are coming in and customers are asking what to do with the presence of, for example, children during the daytime sessions. Monday and Tuesday evenings will be temporarily available to offer the opportunity for rest, an effective conversation and space for you to get through this phase. You can register via the contact form, don't forget to mention that it is an evening session.


Praktijk voor individuele-, relatie- en gezinstherapie.

Selma is gespecialiseerd in relaties. De relaties tot jezelf, maar ook tot je omgeving, zoals je partner, kinderen, ouders, familieleden e.a.
In relatie tot jezelf gaat over zelfwaarde, wat ben je gaan geloven over jezelf, hoeveel waarde ken je jezelf toe en welk mechanisme heb je in je leven ontwikkeld (redder, zorger, schreeuwlelijk, ontregelaar, verbinder, onzichtbaar)? Wat heb je geleerd van huis uit: de normen en waarden, vanzelfsprekendheden en overlevingsstrategieën? Hoe heb je geleerd met stress om te gaan of je te verbinden aan anderen?
In relatie tot de ander focust zich op autonomie, durf je volledig jezelf te zijn en wie ben je dan eigenlijk? Maar ook de triggers die er liggen, waardoor er continue strijd, afwijzing, onzekerheid of andere problemen ontstaan. Zijn jullie uit elkaar gegroeid, is er sprake van een affaire of is er geen spanning meer?
Ouderschap is een complexiteit op zich. Kinderen zijn onze spiegels, wat emotioneel niet is opgeruimd uit je eigen verleden, gooien zij keer op keer voor je voeten.
Ook je copingmechanismen, en die van de andere ouder, spelen een grote rol. Wat draag je over aan je kind? Werken jullie als een team, krijgt het kind alle ruimte om uit te spelen of is er sprake van een loyaliteitsspagaat? Durf je óp te voeden of vermijd je liever het conflict, omdat je het te goed wilt doen? En dan al die pedagogische vaardigheden waar we tegenwoordig aan moeten voldoen. Hoe reëel zijn die?
Almere
Randstad 22-163
1316 BM Almere
Naarden - Bussum
Nieuwe Englaan 15
1404 EA Bussum