Systeemtherapie


Systeemtherapie
Systeemtherapie richt zich op relaties en het gedrag van mensen. De relatie tot jezelf en het gedrag dat hieruit voortvloeit, maar ook de relatie tot anderen, zoals je partner, kinderen, ouders en familieleden. Een systeemtherapeut werkt dan ook vaak als relatie- en/of gezinstherapeut.
Als systeemtherapeut ben ik gespecialiseerd op het gebied van generatieoverdracht, coping-mechanismen en gedragspatronen.
De behandeling is gericht op het vergroten van eigenwaarde, verlagen van stress, vergroten van inzicht en bewustwording, doorbreken van patronen en het versterken van relaties.
Uniek is dat de diverse therapie vormen bij mij door elkaar heen kunnen lopen. Zo kunnen verschillende behandelingen van individuen, partners en/of familieleden bij elkaar invoegen en elkaar versterken.
Werkwijze
Systeemtherapie is een vorm van gesprekstherapie. Door middel van gesprekken specificeren we jouw/ jullie hulpvraag en gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem en het komen tot gedragsverandering. Naast het voeren van gesprekken bied ik een vorm van behandeling waarbij wandelen, meditatie, ontspanningsoefeningen en meer kunnen worden ingezet. Hiernaast kun je opdrachten mee krijgen om tussen de sessies door aan te werken.
Kwaliteit
Selma is aangesloten bij beroepsverenigingen LVPW, NVRG en koepelorganisatie RBCZ. Dit betekent een kwaliteitskeurmerk voor de behandeling, blijvende deskundigheidsbevordering en een vergoeding door een groot aantal zorgverzekeraars.
Hiernaast is Selma lid van kwaliteitsregister SKJeugd.
Als Registertherapeut valt zij onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en is aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
Aanmelden kan via onderstaande button.
of contact