Be in Charge

Duurzaam

Het 'Be in charge traject' is een effectieve werkwijze die ik heb ontwikkelt tijdens behandeling van klanten met burn-out klachten of die langdurig waren uitgevallen. De behandeling, in samenwerking met jou als werkgever, is er op gericht om effectief en vooral duurzaam te herstellen op verschillende gebieden; zoals werk, gezondheid, zelfwaarde en autonomie.
Duurzaam herstellen is van groot belang, gezien een groot deel van de medewerkers, bij het uitblijven van een effectief duurzame behandeling, binnen enkele jaren opnieuw zullen uitvallen.

Winst

Je medewerker zal spoediger herstellen en zijn of haar draagkracht en energie zullen flink toenemen, waardoor ze hun werk weer effectief kunnen uitvoeren.
Maar het kan ook zijn dat je medewerker er tijdens het traject achterkomt dat zijn functie of aandeel in het bedrijf niet meer bij hem past. Door mijn begeleiding kunnen jullie echter de samenwerking behouden en goede afspraken maken om uit elkaar te gaan. Ook dit zorgt voor een spoedige afhandeling, zonder alle bijkomende kosten van een voortslepend ziekte proces. Be in charge!
_20190601_102919

Het traject

Het 'Be in charge traject' is een gefaseerd traject van 6 maanden.
Aan de start en het einde van het traject vindt er een gesprek met jou en je werknemer plaats. De start is bedoeld voor het stellen van behandeldoelen welke de rode draad zullen vormen tijdens het 'Be in charge traject'. In het eindgesprek wordt de periode geëvalueerd, eventuele vervolgafspraken worden gemaakt en op verzoek volgt er een schriftelijke samenvatting.

Fase 1 is gericht op het creëren van rust en vergroten van draagkracht. 'Uit de stress' is noodzakelijk voor een effectief herstel.
Fase 2 is gericht op inzicht en bewustwording van coping-mechanismen, destructieve gedragspatronen, thema's en krachtbronnen.
Fase 3 legt de focus op gedragsverandering, waarbij er wordt geoefend met nieuw, effectief en gezond gedrag op de werkvloer.


Tijdens dit proces onderhoudt de medewerker contact met de bedrijfsarts, zodat deze het proces kan blijven volgen. De medewerker en bedrijfsarts zullen samen komen tot de start van reïntegratie en de opbouw hiervan.
Uiteraard kan ik hierin een adviserende rol hebben.

Interesse

Bij interesse kun je een offerte opvragen door HIER te klikken.
Zodra je je werknemer of jezelf aanmeldt zullen we zo spoedig mogelijk, in overleg, een startgesprek plannen.